fbpx

החייל שכן ירה

דלסקי!

כן המפקד!

בוא חביבי, שב פה מול הנפוליאונצ'יק וכשאגיד לך לירות, תירה.

לירות המפקד? אני? המפקד אני לא עליתי לארץ ישראל כדי לירות ביהודים, לא בשביל זה התגייסתי לצה"ל.

חביבי את התירוץ הזה שמענו כבר מהטייס ריבקוב ועוד שלושה כמותו, למה אתה חושב שאנחנו מפגיזים את אניית האויב מהחוף ולא מהאוויר?

אבל המפקד, הם לא האויב הם יהודים.

באמת דלסקי? מה חשבת, שהאויב יהיה שישים קילו, שיער שחור וכאפיה בלבד, אשמח לראות את החוזה הזה, כי אני לא חתמתי עליו כשהתגייסתי, אבל אני אגיד לך איזו פקודה הועברה הבוקר על ידי מנהיגנו בן גוריון לרמטכ"ל שלנו ידין. הוא כתב ככה: "עליך לעשות את כל הצעדים, ריכוז צבא, כוח אש (תותחים, מכונות ירייה), זורקי להבות … למען הבא את האנייה לכניעה ללא תנאי." ואם לסכם לך את זה חייל צעיר אז מה שבעצם אומר ראש הממשלה על חיילי האצ"ל שנמצאים על האנייה, ועל מנהיגם מנחם בגין זה שהם בוגדים בעם היהודי דלסקי. הם האויב!

אבל המפקד, גם אני לא רוצה לירות בדיוק מאותה הסיבה ש..

שקט דלסקי, נמאס לי שאתה קורא לי המפקד כל הזמן, תקשיב רגע, בוא ננמיך את הטונים, קח, אתה מעשן? לא, בסדר, אז אני אעשן ברשותך חברי היקר. תראה, אני ממש מבין אותך, מה אתה חושב שלי זה נוח, זה לא, אבל מישהו צריך לירות בתותח נכון? אתה חייל של הצבא החדש של מדינת ישראל נכון?

כן המפקד אבל..

בלי אבל, התותח הזה שבידיך, האם אומנת להשתמש בו?

אומנתי המפקד אבל שוב, לא אמרו לי שעליי לירות ביהודים חוץ מזה, התותחן הראשון יוסף אקְסֵן, לאן הוא הלך? הוא מיומן יותר ממני.

אקסן השתמט חביבי, הוא אמר שהוא מוכן להישפט ולהיות מוצא להורג, אתה רוצה לקבל את המנה שלו?

המפקד, אני בקושי נושם ואתה צועק עליי ומלחיץ אותי, גם אם אני רוצה לירות אני לא יכול לפגוע ככה.

אתה אחד החיילים הטובים שלנו, מדינת ישראל גאה בך. אתה מבין חבר, לא סתם אתה בעמדה הכי חשובה במדינה כרגע, יותר משל המפקד רבין ושל המפקד של המורדים בגין זה בטוח, אפילו בן גוריון לא נמצא במקום החשוב שבו אתה נמצא כרגע, תסתכל סביב, אתה רואה אותם פה?

אני חושב שבגין על האנייה המפקד, זה מה שהמודיעין אמר לא?

אין שום הוכחה לכך, וחוץ מזה, אני חוזר לנקודה החשובה: המפקד שלנו הוא דוד בן גוריון והוא התייעץ עם גדולי המנהיגים והגנרלים של ישראל, הם קבעו נחרצות מתוך בדיקת כל השיקולים שעלינו ל…

כל הכבוד דלסקי! תירה עוד פגז אחד, תגמור אותם!

הם יהודים המפקד, יריתי ביהודים למען השם!

שקט דלסקי, נראה לי שאני רואה את בגין נמלט מהאנייה.

עשרה לוחמי אצ"ל וחייל צה"ל נהרגו באותו היום מול חופה של תל אביב, שישה אנשי אצ"ל ושני חיילי צה"ל נהרגו יום קודם לכן בקרב מול חוף כפר ויתקין.

דילוג לתוכן